TOLDFRI – Ordrer er toldfrie og vil blive leveret direkte til din dør!
Topcoat

Vilkår og betingelser

De generelle salgsbetingelser vil gælde for alt salg af varer og tjenester fra Creative Media Agency gennem den virtuelle butik topcoatgels.dk til køberen og kan kun ændres med udtrykkelig skriftligt samtykke fra begge parter.

I dette dokument vil følgende udtryk betyde:

Kontraktdokumenter

Ved at afgive en elektronisk ordre på topcoatgels.dk-webstedet accepterer køber den kommunikationsform, hvorigennem sælgeren udfører sine aktiviteter. Ordren vil bestå af følgende dokumenter, i rækkefølge efter vigtighed:

Gyldighed

Denne kontrakt træder i kraft, når fakturaen er udstedt af sælger. Information om udstedelse af faktura sker elektronisk (e-mail). De almindelige salgsbetingelser vil danne grundlag for den således indgåede kontrakt, suppleret med garantibeviset udstedt af sælger eller en af dennes leverandører.

Udvidelse af sælgers forpligtelser

Sælger vil bruge sin faglige og tekniske viden til at opnå det i ordren fastsatte resultat og vil levere de varer og ydelser, der opfylder købers krav, behov og specifikationer.

De oplysninger, der præsenteres på sælgers websteder, er informative og er dokumenteret eller ændret af sælger i henhold til producentens præsentationsark / websteder. Af hensyn til pladsen og sammenhængen i informationsstrukturen kan produktbeskrivelserne også være ufuldstændige, men sælgeren bestræber sig på at præsentere den mest relevante information i henhold til informationen modtaget fra producenterne, således at produktet bruges i de parametre, som det er købt for. .

Kommunikation med butikken kan ske gennem de adresser, der er nævnt i kontaktsektionen.

Overdragelse og underentreprise

Sælger kan overdrage og/eller underentreprise en tredjepart for ydelser i forbindelse med opfyldelsen af ordren, med oplysninger fra køber, uden købers samtykke. Sælger vil altid være ansvarlig over for køber for alle kontraktlige forpligtelser.

Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder

Køber forstår den intellektuelle ejendomsret og vil ikke videregive til tredjemand eller offentliggøre nogen af de oplysninger, som er modtaget fra sælger. Desuden er navnene på webstederne, såvel som de grafiske tegn, registrerede varemærker tilhørende Creative Media Agency og må ikke overtages, kopieres eller bruges uden skriftligt samtykke fra ejeren.

Privatliv - Annoncering

Alle planer, dokumenter og informationer af enhver art, som køberen har givet sælgeren, inklusive men ikke begrænset til ordren, forbliver sælgers ejendom. De kan kun bruges til udførelse af kontrakten. Ingen offentlig erklæring, promovering, pressemeddelelse eller anden form for videregivelse til tredjemand vil blive afgivet af køber vedrørende ordren uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger.

Fakturering og betalinger

Prisen, betalingsmåden og betalingstiden er angivet i bestillingen. Sælger udsteder til køber en faktura for de leverede varer og ydelser, idet køberen er forpligtet til at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at udstede fakturaen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Risici og ansvar

Levering - sælger forpligter sig til at sende varerne og tjenesteydelserne med kurer til køberen eller at levere dem personligt til et registreret kontor.

Medmindre andet er aftalt mellem sælger og køber, fraskriver sælger sig de risici og ansvar, der er forbundet med varerne og tjenesteydelserne, når de overdrages af det indenlandske kurerselskab, som sælgeren samarbejder med køberen eller en udpeget repræsentant for køberen eller direkte til køber. eller en udpeget repræsentant for køberen. Sælger vil sikre korrekt emballering af varer og tjenesteydelser og vil sikre transmission af ledsagende dokumenter på et varigt medium (trykt eller e-mail). Sælgeren vil levere varerne og tjenesteydelserne på det rumænske territorium.

Accept og fortrydelsesret

Accept vil ske, når varerne og ydelserne overholder de tekniske egenskaber, der er nævnt i ordren. Hvis køber finder, at de leverede produkter eller ydelser ikke er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, vil sælger tilpasse produkterne og ydelserne inden for en maksimal tid svarende til ordreudførelsestiden, uden at opkræve køberen for omkostninger forbundet med disse operationer. Sælgeren vil også overholde bestemmelserne i GEO 34/2014 og vil anvende returpolitikken. Sælger har ret, som når han mener, at købers handlinger var ondsindede til at kræve erstatning fra køber, i henhold til loven.

Overskudsvarer

Eventuelle varer, der leveres ud over den mængde, der er angivet i ordren, kan afvises af køber inden for 7 kalenderdage efter levering.

GARANTIER

Ud over alle andre garantier givet af gældende love og detaljeret i garantibeviset udstedt af sælgeren eller en leverandør af sælgeren, garanterer de køberen mod enhver manglende overensstemmelse, der kan påvirke alle eller dele af varerne og tjenesterne, undtagen normal slitage, i en periode på 24 måneder fra datoen for udstedelse af salgsfakturaen. Undtagelser er forbrugsvarer, som ikke har en garanti.

Overdragelse af ejerskab

Ejendomsretten til varerne og tjenesterne vil blive overført på tidspunktet for betaling fra køber til det sted, der er angivet i ordren (betyder levering - underskrivelse af kvitteringen for transportdokumentet leveret af kureren eller underskrivelse af kvitteringen på momsfakturaen for udførte leverancer af sælgers personale).

Ved levering med kurer er det ikke bemyndiget af sælger at tillade køber at åbne pakkerne før underskrivelse af leveringen, men først efter at have underskrevet leveringen og betalt deres eventuelle værdi. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af de afsendte pakker, medmindre der er et dokument indgået af køberen og repræsentanten for kureren, der foretog leveringen.

Overholdelse af love og standarder

Sælger skal overholde alle love, regler og bekendtgørelser, der gælder for Sælgerens kontraktlige udførelse, herunder uden begrænsning fremstilling, montering, håndtering, transport, opbevaring, emballering eller levering af varer og tjenester og gældende for sundhed, sikkerhed, miljø.

Ansvar

Sælger kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art, som køber eller tredjemand måtte lide som følge af sælgers opfyldelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til ordren, og for skader som følge af brug af varer og tjenesteydelser efter levering og i især for tab af produkter.

Tilbud er gældende så længe lager haves.

Sælger vil være ansvarlig, hvis hans underleverandører og/eller samarbejdspartnere af enhver art, der er involveret i udførelsen af ordren, ikke opfylder nogen af de kontraktlige forpligtelser.

Latterlig pris eller forkerte funktioner

Sælger gør alt for at give nøjagtige oplysninger om produkternes pris og funktioner. Nogle priser og/eller funktioner kan være forkerte. I tilfælde af registrering af en ordre med en latterlig pris, har sælger ret til at annullere købers ordre. I tilfælde af registrering af en ordre på et produkt med fejlagtige egenskaber, vil sælgeren bestræbe sig på at levere til køberen et produkt med egenskaber så tæt som muligt på dem, der præsenteres på siden på tidspunktet for afgivelsen af ordren. Er køber ikke enig i sælgers forslag, har sælger ret til at annullere købers ordre.

Overtrædelse, opsigelse

Hvis sælger ikke opfylder sine forpligtelser, herunder i garantiperioden, vil køber underrette sælger om denne mangel. En handlingsplan vil blive valideret mellem parterne inden for 3 dage efter meddelelsen. Køber kan annullere en ordre via e-mail, inden den er leveret. Ellers vil ordren blive returneret.

Større styrke

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes en force majeure-begivenhed. Force majeure er den uforudsigelige begivenhed, uden for parternes kontrol, og som ikke kan undgås.

Gældende lov - jurisdiktion

Denne kontrakt er underlagt rumænsk lov. Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen og udførelsen af denne kontrakt, vil blive løst i mindelighed, og hvis der ikke opnås enighed på denne måde, vil de kompetente domstole blive indkaldt i sælgers lokaler.

Forskellige bestemmelser

Hvis en eller flere bestemmelser er i modstrid med ethvert gældende lovkrav, vil de nævnte bestemmelser ikke blive anvendt, og parterne vil samarbejde om at blive enige om nye bestemmelser, der respekterer ånden i de oprindelige bestemmelser. Parterne i kontrakten vil blive betragtet som uafhængige kontrahenter, og ingen af parterne vil få ret til eller bemyndigelse til at påtage sig eller skabe nogen forpligtelse på vegne af eller til skade for den anden. Betingelserne og betingelserne i denne aftale erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne i genstanden for denne aftale og kan kun ændres eller ændres ved skriftlig aftale underskrevet af begge parter.


Bestillingsmetoder

Bestil på stedet

Brug af Creative Media Agency-webstedet kræver, at cookies er aktiveret i din browser.

Vælg det eller de ønskede produkter og tryk på knappen "Tilføj til indkøbskurv". Produktet ender i indkøbskurven. For at se de valgte produkter skal du klikke på linket Indkøbskurv , der er tilgængeligt i webstedets menu. For at sende ordren, klik på knappen "Levering og fakturering". For at kunne sende en ordre skal du give os de faktureringsdata, der er nødvendige for at gennemføre ordren.

Ændring af en ordre

Du kan ændre produkterne i ordren eller tilføje, ændre fakturerings- eller leveringsdatoer. Bare kontakt os, og ændringerne vil ske i arbejdstiden.

I tilfælde af annullering af en ordre betalt med et onlinekort, sendes en betalingsannullerings-e-mail automatisk til betalingsbehandleren, og pengene vil ankomme på din konto i løbet af cirka 3 hverdage.

i tilfælde af annullering af en ordre betalt ved betalingsordre, kan du anmode om tilbagebetaling af beløbet på din konto (også ved bankoverførsel), eller du kan bruge dem til en fremtidig ordre.


Leveringsfrister

Produkttilgængelighed

På lager - Produktet er på lager hos Creative Media Agency og kan købes og leveres på cirka 48 timer. Reservationer på lager foretages efter afsendelse af ordren.

Begrænset lager - Produktet er på lager Creative Media Agency, men fås i mindre end 3 styk. Produktet kan købes og leveres på cirka 48 timer.

For at bestille - Produktet er ikke tilgængeligt på lager hos Creative Media Agency, og kontakt os venligst for at finde ud af tilgængeligheden eller leveringstiden for dette produkt. Den gennemsnitlige leveringstid er 7 kalenderdage.

Ikke på lager - Produktet er ikke tilgængeligt i Creative Media Agency-lageret, og kontakt os venligst for at finde ud af tilgængeligheden eller leveringstiden for dette produkt.

Levering af ordrer

Ordrer leveres med det samme, hvis alle produkter er på lager Creative Media Agency.

Levering sker med ekspresbud, og ordren ankommer normalt til destinationen inden for det anslåede tidspunkt, hvor ordren er afgivet.

Ordrer betalt med en betalingsordre leveres først, efter at beløbet er krediteret Creative Media Agency-kontoen.


Returpolitik

Giv op med at købe

Produkter købt eksternt kan returneres i henhold til GEO 34/2014. Forbrugeren har ret til skriftligt at meddele den erhvervsdrivende, at han fortryder købet, uden bøder og uden at påberåbe sig en grund, inden for 14 dage efter modtagelsen af varen. Returnering af produkterne sker for kundens regning inden for 14 dage fra kontraktens ophør. Det anbefales at bruge den samme transporttjeneste, som bruges til at modtage produkterne.

Creative Media Agency refunderer værdien af ordren så hurtigt som muligt efter modtagelse af det returnerede produkt. Det refunderede beløb inkluderer ikke transportomkostninger, idet deres værdi er lig med det dobbelte af de transportomkostninger, der er vist på topcoatgels.dk-webstedet på tidspunktet for afgivelse af ordren, en værdi, hvortil der lægges andre direkte eller indirekte omkostninger i forbindelse med forsendelse, transport og/eller returnering af ordren.

Returnering af produkter

Du kan anmode om returnering af produkter i følgende tilfælde:

Returomkostningerne for de situationer, der er præsenteret ovenfor - ikke i tilfælde af at opgive købet - falder på vores butik.

Produkterne skal returneres i den stand, de blev modtaget i, i original emballage og ledsaget af alt originalt tilbehør og dokumenter. Beskadigelse af produkterne eller at bringe dem i en stand, der gør det umuligt at videresælge dem, fører til et afslag på at returnere. Enhver ændring i produkternes tilstand eller beskadigelse af deres originale emballage, der gør det umuligt at sælge produktet, fører automatisk til anvendelse af en returneringsprocedure, der pålægges administrative gebyrer, for at returnere produkterne til den stand, hvori de blev leveret; afgifter er mellem 0 og 50 % af produktets oprindelige værdi. Størrelsen af det administrative gebyr vil blive meddelt kunden ved modtagelse af de beskadigede/modificerede produkter.


Garantibetingelser

Garantien for produkter, der ikke er ledsaget af et garantibevis udstedt af producenten/importøren, løses af Creative Media Agency ved at udskifte eller vende det defekte produkt.

Forsendelse af produkter sendt under garanti er købers ansvar. Forsendelsen sker gennem kureren, og garantiafregningen sker inden for maksimalt 45 kalenderdage fra modtagelsen af produktet.

Garantibetingelserne er i overensstemmelse med europæisk lovgivning, OG 21/1992, lov 449/2003 og OG 174/2008.

Når du anmoder om garantien, er det nødvendigt at præsentere det defekte produkt med identifikationselementerne intakte (serienummer eller emballage), sammen med det tilhørende tilbehør og kopier af momsfakturaen og garantibeviset. Hvis produkterne ikke er ledsaget af disse dokumenter, kan produkterne returneres til ansøger/afsender, uden at garantien er løst.

Produkter med fysiske defekter såsom: slag, revner, skår, brændte eller revnede komponenter/dele osv., beskadigede, fjernede eller modificerede garantimærker eller forseglinger, produkter brugt under uhensigtsmæssige forhold (forkerte forsyningsspændinger, udsættelse for store variationer i temperatur og tryk, mekaniske stød, forkert håndtering, brug af produkter under forhold med fugt, støv, skadelige stoffer eller under påvirkning af kemikalier osv.), forkerte indstillinger og installationer, defekte kilder, ujordede stikkontakter, indtrængning af væsker, metaller eller andre stoffer inde i udstyret, mekaniske eller plastiske indgreb på produkterne, til- eller frakobling af visse komponenter under driften af udstyret osv. samt produkter til hvis installation installationsprogrammerne er brugt forkert eller andre drivere eller programmer end de originale dem blev brugt. Installation eller idriftsættelse af produkterne af uautoriserede personer vil ugyldiggøre garantien.

Garantien for produkter ledsaget af et garantibevis udstedt af producenten/importøren skal afregnes i de nævnte centre og på de betingelser, der er specificeret i dette dokument. For at yde garantien er det nødvendigt at beholde det originale garantibevis.

Creative Media Agencys tekniske afdeling kan kontaktes ved hjælp af kontaktoplysningerne på kontaktsiden.

Garantiperioden er fra tidspunktet for levering af produkterne i henhold til den dato, der er angivet på momsfakturaen.

Hvis anmodningen om garanti er uberettiget (funktionelt produkt), betaler ansøgeren returtransportgebyrer for produkterne og eventuelle diagnostiske omkostninger (fastsat af serviceenheden).

Serviceoperationer udført i garantiperioden vil blive nævnt på separate dokumenter. Disse dokumenter bliver en integreret del af garantibeviset. Garantiperioden forlænges med det tidspunkt, hvor produkterne var i brug.

Produkter, der har forladt garantiperioden, eller produkter, der ikke falder ind under de generelle vilkår og betingelser for ydelse af garantien, falder ikke inden for rammerne af de 15 dage efter afregning, hvor fristen er mindst 30 dage fra datoen for ibrugtagning .

Produkter, der ikke afhentes fra serviceenheden inden for 60 dage efter afslutning af operationer, vil blive erklæret for forladt og afleveret til indsamlingscentre.